Τραπεζικοί Λογαριασμοί / Καταθέσεις Προθεσμίας

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες εκπροσωπούνται στη Βουλγαρία. Τέλεια οργάνωση των e-banking.

Αποταμιευτικοί-Επενδυτικοί λογαριασμοί που συνδιάζουν την εγγυημένη ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις.

Για να εξυπηρετήση τους πελάτες της η  Ted-consulting αναλαμβάνει το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού σας στην Βουλγαρία και παρέχουμε:

Our Services:

  • Το άνοιγμα εταιρικών και προσωπικών λογαριασμών
  • Τρεχούμενοι λογαριασμοί
  • E-Banking για τις επιχειρήσεις
  • Λογαριασμοί Καταθέσεων
  • Multi-νόμισμα των λογαριασμών
  • Χρεωστικές Επιχειρήσεων-Debit cards
  • Autopay
  • Πώληση / Αγορά συναλλάγματος
  • Διεθνείς μεταφορές SWIFT
  • Βοήθεια με πιστωτικές επιστολές και εγγυητικές επιστολές

Καταθέσεις Προθεσμίας

Επιλέξατε την ημερομηνία της προθεσμιακής κατάθεσης και συνδιάστε την υψηλή με την εγγυημένη απόδοση.