ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκαιρη ενημέρωση απο την εταιρεία μας για τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ μετά την ίδρυση της εταιρείας σας στην Βουλγαρία σχετικά με τις λογιστικές και φορολογικές σας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Προετοιμάσια και διαχείρηση όλων των αρχείων και όλων των τακτικών εκθέσεων  (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, τοπικοί φόροι και όλες τις άλλες φορολογικές δηλώσεις, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία)
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
  • Φορολογικός σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων-Φορολογία φυσικών προσώπων.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο με το οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
  • Μελέτη και χειρισμός των φορολογικών θεμάτων που άπτονται των συγχωνεύσεων,μετατροπών,εξαγορών και εκκαθαρίσεων των επιχειρήσεων.
  • Ελεγχοι των βιβλίων και στοιχείων των δηλώσεων και των διαδικασιών των συναλλαγών.
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις φορολογικές αρχές, όπως και όποτε ζητηθεί από αυτές.