Διαχείριση Εργατικών Θεμάτων

H Ted-consulting έχει το επαγγελματικό υπόβαθρο,την εμπειρία και τους ειδικούς που μπορούν να αναλάβουν πραγματικά με επιτυχία την σύγχρονη οργάνωση και την επίβλεψη πάνω στα εργατικά θέματα.

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση και τον έλεγχο συμβάσεων εργασίας, την παροχή συμβούλων προς τον πελάτη προκειμένου να αντιμετωπίσει τα εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν και τέλος όλη η προσπάθεια μας οδηγεί στην αποφυγή προβλημάτων τα οποία συχνά προκαλούνται απο την έλλειψη εξειδικευμένων στο αντικείμενο στελεχών της επιχείρησης.

  • Ενημέρωση σε θέματα εργατικά (άδειες,ωράρια,συλλογικές συμβάσεις,ασθένειες)

  • Υποστήριξη σε ασφαλιστικά ζητήματα (απαντήσεις σε θέματα κόστους,υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς)

  • Εγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στην εργατική/ασφαλιστική/φορολογική νομοθεσία.

  • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στην επιθεώρηση εργασίας.

  • Απογραφή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.