Η λογιστική εταιρεία Ted Consulting, με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας,  προσφέρει ενα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών, φορολογικών, νομικών και συμβουλευτικών  υπηρεσιών σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και επιχειρήσεις δημοσίου τομέα.

Όλα τα τμήματά μας διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουν. Τα τμήματα στελεχώνονται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν αφοσίωση και αγάπη για αυτό που κάνουν.

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, γνώση και έμφαση στο τρίπτυχο ποιότητα – ακεραιότητα – επαγγελματισμό δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η αποστολή μας:

Στόχος μας ειναι να προσθέτουμε αξία στήν επιχείρηση σας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των πελατών μας σαν δικές μας.Εστιάζουμε τις υπηρεσίες, τις δεξιότητες και την στρατηγική μας ώστε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της επιχείρησης σας και να σας υποστηρίξουμε απο την πρώτη μέρα.

Επενδύουμε χρόνο για νά γνωρίσουμε τον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά και να χτίσουμε μια ισχυρή πελατειακή σχέση μαζί του κατανοώντας τις προσωπικές και επαγγελματικές του αναγκές και νά υλοποιήσουμε τους στόχους του. Κλειδί μας είναι η επικοινωνία και η προσωπική επαφή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε οτι προσφέρουμε καλύτερες λογιστικές υπηρεσίες στους πελάτες μας ακόμα και απο το ίδιο τους το οικονομικό τμήμα.Η έμπειρη επαγγελματική λογιστική ομάδα μας σας παρέχει μια πλήρη σειρά λογιστικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ/ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Ορκωτοί Λογιστές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

H Ted-consulting είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στην Σόφια που οι ιδρυτές της είναι και ορκωτοί λογιστές

Στόχος τους η πλήρη εξασφάλιση των συναλλακτικών και περουσιακών στοιχείων σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΧΡΟΝΟΣ
Υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία

ΦΠΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

H Ted-consulting με τους πλέον ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες καθώς και την τεράστια εμπειρία στο χειρισμό μεγάλου αριθμού πολύπλοκων και δύσκολων φορολογικών υποθέσεων και ελέγχων πολύ μεγάλης αξίας μπορεί να υποστηρίξη κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους σε οποιοδήποτε φορολογικό θέμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ:

ΦΠΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

HR ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Η Ted-Consulting εξειδικεύεται στην εξεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών, έχοντας αναπτύξει ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την κάλυψη κάθε θέση εργασίας,ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή ιεραρχική βαθμίδα. Η εταιρεία μας καλύπτει θέσεις εργασίας από entry level μέχρι senior management. Προ-αξιολογούμε και προ-επιλέγουμε τον υποψήφιο που ανταποκρίνεται στις δικές σας απαιτήσεις.

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ:

Μόνιμη Στελέχωση
Διαχείριση Εργατικών Θεμάτων
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Το νομικό μας τμήμα καλύπτει όλους τους τομείς του αστικού, εμπορικού, ποινικού,

εργατικού και διοικητικού δικαίου και παρέχει συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη.

Το έμπειρο νομικό μας προσωπικό απασχολείται και με κάθε είδους υποθέσεις που άπτονται της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Για την σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία παρέχουμε:

 • Εταιρικές και εμπορικές συμβουλές βάση της νομοθεσίας.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διεθνή δομή του ομίλου των επιχειρήσεων σας.
 • Σύσταση εταιριών, υποκαταστημάτων και των άλλων φορέων στη Βουλγαρία.
 • Καθιέρωση υποκαταστήματων στο εξωτερικό.
 • Κοινοπραξίες με εταιρίες του εξωτερικού.
 • Εγγραφή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων.
 • Θεσμοθετημένες υπηρεσίες συμμόρφωσης και συντήρησης των νόμιμων αρχείων.
 • Σύνταξη των συμβάσεων, διασφαλίζοντας την επιτυχή εκτέλεση των συμβάσεων και των συμφωνιών.
 • Νομιμοποίηση και apostilling εγγράφων.
 • Επαφές με τις φορολογικές αρχές για την έκδοση των πιστοποιητικών, εκκαθάριση του φόρου και τα διπλά πιστοποιητικά.
 • Αντιπροσώπευση των πελατών.
 • Ανάλυση της επιχείρησης του πελάτη και προκαταρκτικές συμβουλές για πιθανές βελτιώσεις σχετικά με νομικά θέματα.
 • Σύμβουλες για τις επενδυτικές δυνατότητες.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την απόκτηση ακινήτων στη Βουλγαρία.
 • Εταιρική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.