Υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία

Η Ted Consulting αναλαμβάνει όλη την διαδικασία σύστασης μιας βουλγαρικής   εταιρείας, καθώς και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων για την εταιρεία σας στην Βουλγαρία, κατά την διάρκεια της ύπαρξής της, ώστε να επωφεληθείτε εξ’ολοκλήρου  από τα καλύτερα φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη.

 • Παροχή έδρας.
 • Παροχή διεύθυνσης αλληλογραφίας.
 • Γραμματειακή υποστήριξη.
 • Άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.
 • Άνοιγμα προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών.
 • E-banking.
 • Λογιστικές υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες πληρωμών.
 • Τήρηση εγγράφων/παραστατικών.
 • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και μάνατζμεντ.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφάλειες.
 • Ορκωτοί Λογιστές.
 • Εγγραφές στα μητρώα ΦΠΑ.
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και επιστροφή ΦΠΑ.
 • Φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.