Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά και χρόνος εγγραφής

Η επαγγελματική έδρα (διεύθυνση διοικήσεως) μπορεί να είναι διαφορετική απο  την φορολογική έδρα και σε οποιαδήποτε πόλη της Βουλγαρίας.

 • Η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Βουλγαρία απαιτεί:
 1. Σύναψη ιδρυτικής Σύμβασης
 2. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου
 3. Διορισμός διαχειριστή (διαχειριστών) της εταιρείας
 4. Εγγραφή στον Εθνικό Οργανισμό Εσόδων

Απαιτούμενα στοιχεία:

 • Η επωνυμία της εταιρείας
 • Αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας
 • Έδρα της εταιρείας και φορολογική διεύθυνση
 • Καταχώρηση στο μητρώο BULSTAT
 • ΔΕΝ είναι απαραίτητη η παρουσία σας για την ίδρυση της εταιρείας σας στην Βουλγαρία
 • Τα μόνα έγγραφα που θα χρειαστούμε είναι φωτοτυπία διαβατηρίου και επικυρωμένα,μεταφρασμένα πληρεξούσια για τις τραπεζικές αρχές

Εαν αποφασίσετε διαφορετικά θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε απο κοντά.