Η ομάδα μας

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της Ted-Consulting είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

EVELINA MAKRIS

Owner and manager

ATANASKA NOVAKOVA

Accountant

ALLY BOZOVA

Accountant

TEODORA MARINOVA

Junior Accountant-Trainee

EMANUELA MARKOVA

Accountant