ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η αξιολόγηση και η επιλογή του προσωπικού αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα ύπαρξης και ανόδου μιας επιχείρησης μαζί με την ηγεσία,τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και την οργάνωση.

Το προσωπικό που θα σας προτείνουμε φροντίζουμε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στη συγκεκριμένη θέση αλλά και στην ευρύτερη φιλοσοφία της επιχείρησης σας,για μια μακροχρόνια και πιο αποδοτική συνεργασία.

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του εργατικού δυναμικού στην Βουλγαρία είναι οι αξιόλογοι υποψήφιοι,σχεδόν όλοι τους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με εμπειρία στον εργασιακό τους τομέα. Ολοι τους μιλούν άπταιστα την Αγγλική και πάρα πολλοί την Ελληνική γλώσσα.

Οι σημαντικότερες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 1. Καθορισμό του προφίλ του υποψήφιου στελέχους σε συνεργασία με την επιχείρηση.
 2. Αναζήτηση του υποψήφιου μέσω:
  1. των καταχωρημένων βιογραφικών της τράπεζας πληροφοριών της εταιρείας μας
  2. της δημοσίευσης στοχευμένων αγγελιών
  3. των επαφών με πανεπιστημιακές σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 3. Εντοπισμό των κατάλληλων υποψήφιων και διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων από εξειδικευμένους αξιολογητές
 4. Παρουσίαση στην επιχείρηση καταλόγου τριών έως πέντε υποψήφιων μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης τους
 5. Επιμέλεια της διαδικασίας πρόσληψης του νέου υπαλλήλου σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία
 6. Παροχή συμβουλών σχετικά με την πολιτική ανθρωπίνων πόρων και εργατικού δικαίου
 7. Παροχή συμβουλών σχετικά με τις πραγματικές μισθολογικές απαιτήσεις.
 8. Διοργάνωση κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Τι εγγυόμαστε:

 • Αύξηση του αριθμού των ποιοτικών υποψηφίων.
 • Αύξηση της ευελιξίας.
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εύρεσης του κατάλληλου υποψηφίου.
 • Μείωση του εσωτερικού κόστους
 • Μείωση του ρίσκου
 • Ακεραιότητα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλο το φάσμα των ενεργειών μας.

Η δεοντολογία μας…

 • Δε σχολιάζουμε τα προσωπικά ή επαγγελματικά δεδομένα των εταιρειών και στελεχών με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
 • Δε σχολιάζουμε τα προσωπικά ή επαγγελματικά δεδομένα των υποψηφίων που μας εμπιστεύονται το βιογραφικό τους ή προσκαλούνται σε συνέντευξη.
 • Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας με την ίδια βαρύτητα και σοβαρότητα.
 • Αντιμετωπίζουμε όλους τους υποψηφίους με αντικειμενικότητα και ισότητα και εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες σε άντρες και γυναίκες.
 • Δεν προσφέρουμε θέσεις εργασίας στους εργαζόμενους που ήδη έχουμε τοποθετήσει σε μια εταιρεία πελάτη μας.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας για το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνημένης εργασίας μας.