Консултации

Научете как нашите специалисти могат да Ви помогнат с  консултации за:

  • Ефективни данъчни решения по казуси в областта на счетоводството и данъчното законодателство
  • Консултации за ДДС ефектите
  • Консултации по трудови дебати
  • Консултации за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
  • Правна данъчна оптимизация
  • Данъчни съвети и стратегии, целящи оптимизация и минимизация на данъчния риск
  • Юридически консултации
  • Консултации за ефекта на данъците върху бизнес плана, сливания, придобивания и други проблеми, свързани с бизнес решенията на мениджмънта.
  • Консултации, свързани със задълженията към служителите.