Банкиране и банково счетоводство

Банковото счетоводство в България може да се осъществява както за жители на Република България, така и за чужденци и може да се води в лева, евро и други валути. Могат да бъдат водени разплащателни и спестовни сметки. Повечето международни банки имат клонове в по – големите градове. Комерсиалните банки предоставят пълен обхват от всички банкови услуги.

За да отвори банкова сметка в България клиентът трябва да предостави документ за самоличност, формуляр по образец за заявление за откриване на банкова сметка в съответствие с изискванията на съответната банка, както и да депозира сума в нея.

Тед Консултинг ООД предлага следните услуги:

 • Откриване на лична банкова сметка
 • Откриване на фирмена банкова сметка
 • Управление на паричните потоци
 • Управление на банковите транзакции
 • Подготовка и подаване на документи за плащане на застраховки, здравни осигуровки, данък печалба, други такси и разноски, фактури и фирмени разходи.

Щом се открие веднъж банкова сметка, е възможно да:

 • Депозирате и теглите пари;
 • Получавате и извършвате парични трансфери;
 • Получавате плащания;
 • Извършвате автоматични банкови трансфери към други сметки, открити в същата банка – например за ипотечни месечни вноски.
 • Оперирате с онлайн банкиране и да придобиете дебитна карта.
 • Да се възползвате от овърдрафт услуги, в зависимост от типа на откритата банкова сметка.
 • Да плащате данъци, такси и сметки.