Ορκωτοί Λογιστές

Η Ted-consulting καθιέρωσε ελεγκτικές μεθόδους προσαρμοσμένες απόλυτα στις λογιστικές αρχές και στους ισχύοντες φορολογικούς,εργατικούς-ασφαλιστικούς και εμπορικούς νόμους.Τα ελεγκτικά μας πρότυπα διασφαλίζουν και προστατεύουν την επιχείρηση σας.

Ο έλεγχός μας παρέχει την εσωτερική εικόνα της επιχείρησής σας και η ομάδα μας προσφέρει περαιτέρω συμβουλές, ειδικά σχεδιασμένα για εσάς και τις ανάγκες της επιχείρησής σας,ωστε να σας βοηθήσει να αναπτυξετε την επιχείρησή σας και το μελλοντικό σχεδιασμό δράσης.

  • Εσωτερικοί διαρκείς έλεγχοι.
    Ελέγχονται όλες οι ταμειακές συμψηφιστικές εγγραφές,οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς,οι μισθοδοσίες,οι συμφωνίες των λογαριασμών των τραπεζών,τα πάγια και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος της αποθήκης των πελατών-προμηθεύτων και των χρεωστών-πιστωτών.
  • Δειγματοληπτικοί διαρκείς έλεγχοι
    Ελέγχονται δειγματοληπτικά οι ταμειακές και οι συμψηφιστικές εγγραφές η κίνηση και οι συμφωνίες των λογαριασμών των πελατών και των προμηθευτών.Ελεγχος των λογαριασμών του δημοσίου και των αποσβέσεων.
  • Ελεγχος επιπέδου λογιστηρίου.
    Ο έλεγχος αυτός είναι δειγματοληπτικός και γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο οργάνωσης και αποδοτικότητας του λογιστηρίου και αν λειτουργεί σύννομα και σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές,το λογιστικό σχέδιο και τούς ισχύοντες νόμους του φορολογικού,εργατικού-ασφαλιστικού και εμπορικού δικαίου.

Στο τέλος του ελέγχου παραδίδεται σχετική Εκθεση.