Μισθοδοσία

H Ted-consulting παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείρηση και έκδοση μισθοδοσίας,πλήρη υποστήριξη οσον αναφορά τις υποχρεώσεις μιάς επιχείρησης απέναντι σε δημόσιους οργανισμούς και συνεχή ενημέρωση πάνω σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

  • Yπολογισμός και έλεγχος μισθοδοσίας
  • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν ανάλυση των μικτών αποδοχών,ασφαλιστικών κρατήσεων
  • Προετοιμασία,reports,(ανα εργαζόμενο,υποκατάστημα,τμήμα εργασίας)
  • Λοιποί υπολογισμοί(απο μικτό σε καθαρό και αντιστρόφως)
  • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών και reports για την πληρωμή των μισθών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Εκκαθάριση φόρου εργαζόμενων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχων για την δήλωση εισοδήματος.
  • Ετήσια reports μισθοδοσίας προσωπικού.
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις αποχώρησης η λογω συνταξιοδότησης.
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων απόλυσης.

Εκδοση βεβαιώσεων προυπηρεσίας.