Услуги, предоставяни от компанията

Услуги, предоставяни от компанията

Тед Консултинг може да регистрира българска компания,както и да предоставя цялостен обхват от услуги, удобства за Вашата фирма в България и за поддръжката й през нейното време на съществуване, така че Вие изцяло да се възползвате от един от най – добрите данъчни режими в Европа.

• Адрес на регистрация

• Адрес за кореспонденция

• Помощ от офис мениджър

• Фирмени банкови сметки

• Лични банкови сметки

• Онлайн банкиране

• Счетоводни услуги

• Платежни услуги

• Поддръжка на документите

• Набиране на човешки ресурси и мениджмънт

• Съдействие за застраховки

• Одит

• ДДС регистрация

• Попълване на ДДС декларация и възстановяване на ДДС

• Данъчно моделиране, планиране и съвети