Регистрация на българска фирма

В българското законодателство няма ограничения за основаването на фирма от чужденец в България, като няма специални изисквания за тяхното участие в основаването на компанията като разрешение за работа или разрешение за прибиваване.

С цел да:

 • Основеш бизнес в България
 • Закупиш имот в България
 • Да се възползваш от най – ниската данъчна система в рамките на Европейския съюз

 Трябва да регистрирате компания в България.

 Най – подходящите видове за поддържане на бизнес в България са:

 • Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Дружество с ограничена отговорност
 • Акционерно дружество

Нашият компетентен и високо професионален екип от юристи, счетоводители и данъчни консултантпоемат целия процес за формация и регистрация на Вашата нова фирма в България.

 • Подготовка на всички необходими документи на български и английски  език
 • Плащане на всички  държавни и банкови такси за регистрация
 • Подаване на всички документи в българския Търговски регистър
 • Отваряне на капиталова банкова сметка с минимално изискуем капитал от 2 лева
 • Поръчка на фирмен печат
 • Организиране на срещите в банката и нотариуса.

Обикновено регистрационния процес трае около седмица, за да бъде изцяло завършен.