Правни услуги

Тед Консултинг и корпоративните юристи предлагат широк кръг от правни услуги, подпомагайки сигурността и успеха на Вашите бизнес дейности. Ние разбираме Вашите проблеми и ги решаваме чрез комбинация от правни, практични и комуникативни умения, които  ни  дават възможност да посрещнем Вашите нужди.

Услуги:

  • Фирмено право
  • Данъчно право
  • Заетост и осигурително право     
  • Административно право
  • Договори
  • Търговски пазари, интелектуална собственост и прилежащите им права.

Ние предлагаме на нашите клиенти, водени от следните принципи:

  • Личен подход спрямо клиента
  • Високо качество на предоставените услуги
  • Конфиденциалност
  • Удовлетвореността на клентите