Одит

Не е случайно, че одитът е наричан застрахователна услуга. Той Ви застрахова, както и вашите бизнес партньори, че Вашият бизнес е финансово стабилен.

Одитните услуги са в основата на нашите услуги.Ние работим с наши партнъори –екип от дипловирани експерт счетоводители  по закона за Независимия финансов одит.

Какво прави Тед Консултинг ООД една от водещите счетоводни фирми в България? Качествено и количествено – Тед Консултинг ООД е мястото, където резултатите нахвърлят очакванията.

Ние изготвяме повече от обикновени финансови отчети. Ние работим с нашите клиенти като част от техния управленски състав и търсим значими, практични и ползотворни решения за системни и операционни проблеми, възникнали по време на одита.

За публичния и частния сектор  Тед Консултинг ООД с помощта на своите партнъори –дипломирани експерт счетоводители са включени директно във всички аспекти на одитните услуги – от одит тестове, анализи и оценка на риска до отчитане и регулиране на слабата капитализация Одит решенията на Тед Консултинд ООД са проектирани така, че подпомогнат компанията Ви за идните години.

 • Прегледите осигуряват ограничена гаранция на външни интереси и включва запитвания и аналитични процедури, потвърждаващи значимостта на финансовите отчети и идентификацията на всеки въпрос, изискващ по – задълбочено анализиране. Ние представяме прегледи, осигуряващи коректността на Вашата информация.
 • Компилациите обикновено са изисквани с вътрешни цели и са основани на информация, осигурена от мениджъра на фирмата. Те не представляват застраховка или гаранция, но може да включват определени корекции в счетоводните отчети.
 • Вътрешен контрол и преглед.
 • Подобряване на процеса на прегледите
 • Преглед на информационната система, използвана във фирмата.
 • Преглед на управлението на паричните потоци.
 • Регулиране в съответствие направените оценки.
 • Оценка на риска от измама.
 • Изследване на вероятни или действителни измами.
 • Одит на активи / пасиви.
 • Вътрешно обучение на служителите
 • За финансовите институции – одит на контролните системи върху дейността, клоновете на фирмата, инвестициите, заемите, деривативите и депозитите.