Тед Консултинг ООД предлага широк обхват на услуги за собственици на бизнес, изпълнители и независими професионалисти. Ние специализираме широко разнообразие от данъци,счетоводна отчетност, ДДС, ведомости, бизнес консултации, човешки ресурси и правни консултатации. Можем да Ви помогнем да достигнете Вашите лични и професионални цели в България.

Предоставяме висококачествени услуги на местни и чуждестранни клиенти, пригодени да отговарят на изискванията на бизнеса.

Подпомогнати от нас бързо развиващи се новосъздадени компании, сега са „напълно изградени”, така че ние разбираме как да асистираме на клиентите си на техните „болки на растежа” и всички фази на зрялостта. Ние активно решаваме Вашите проблеми и имаме пряк интерес от успеха на нашите клиенти.

Счетоводни услуги

ОБАДЕТЕ СЕ
Личното отношение, което Вие търсите от ценен бизнес партньор – разсъждения по различни въпроси и проблеми – бързи решения с ангажираност към качеството и спазване на крайни срокове – надеждност, проактивна комуникация и отзивчивост.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОТ СЛЕДВАЩИТЕ КАТЕГОРИИ УСЛУГИ:

 

Счетоводни услуги
Администриране на заплати
Одит
Банкиране и банково счетоводство

Вижте още списък с Дълготрайни материални активи в България.

Консултантски услуги

Специалист в създаването на фирма

ОБАДЕТЕ СЕ

С екип от счетоводители и правни специалисти, ние предлагаме нашите услуги на компании по целия свят.

Ние Ви помага на всеки етап от развитието на Вашия бизнес проект в България.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОТ СЛЕДВАЩИТЕ КАТЕГОРИИ УСЛУГИ:

 

Създаване на фирма в България
Регистрация на българска фирма
Услуги, предоставяни от компанията

Данъчни специалисти

Ние се грижим за цялото фискално управление на бизнеса Ви в България.

ОБАДЕТЕ СЕ

Като част от счетоводните ни задължения, нашите услуги включват всички данъчни въпроси и различни декларации – професионални и лични.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОТ СЛЕДВАЩИТЕ КАТЕГОРИИ УСЛУГИ:

 

ДДС регистрация
Данъчно подаване
Данъчен център

Човешки ресурси

ОБАДЕТЕ СЕ

С цел да Ви предложим цялостно управление на човешките ресурси във Вашата компания, нашият екип от професионалисти е готов да Ви отговори за всички Ваши запитвания.

Нашата фирма отговаря и за създаването на трудови договори, процедурите за наемане и напускане на Вашите служители, реализирането на фишовете за заплати и много други услуги.

МОЛЯ ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОТ СЛЕДВАЩИТЕ КАТЕГОРИИ УСЛУГИ:

 

Набиране на персонала
Човешки ресурси
Управление на персонала / труда

Правни услуги

ОБАДЕТЕ СЕ

Тед Консултинг и корпоративните юристи предлагат широк кръг от правни услуги, подпомагайки сигурността и успеха на Вашите бизнес дейности.

Ние разбираме Вашите проблеми и ги решаваме чрез комбинация от правни, практични и комуникативни умения, които  ни  дават възможност да посрещнем Вашите нужди.

Услуги:

  • Фирмено право
  • Данъчно право
  • Заетост и осигурително право
  • Административно право
  • Договори
  • Търговски пазари, интелектуална собственост и прилежащите им права.

Ние предлагаме на нашите клиенти, водени от следните принципи:

  • Личен подход спрямо клиента
  • Високо качество на предоставените услуги
  • Конфиденциалност
  • Удовлетвореността на клентите