ЕКИП

В Тед, нашите най – важни активи са нашите хора, нашата репутация и нашите клиенти. Ние сме ангажирани с високи постижения, както вътрешно, така и външно.

ЕВЕЛИНА МАКРИС

Собственик и управител

АТАНАСКА НОВАКОВА

Счетоводител

Али Бозова

Счетоводител

ТЕОДОРА МАРИНОВА

Младши счетоводител

ЕМАНУЕЛА МАРКОВА

Счетоводител