Администриране на заплати

Изготвяне на счетоводни ведомости за заплати на големи корпорации до частни лица, нашият опит в областта на осигуряването и администриране на  заплати е значителен. Ние поемаме отговорността за резултатите си и за това как ги постигаме.

 

Нашите услуги:

  • Консултации и съвети, отнасящите се за трудовото законодателство и социалните осигуровки
  • Подготовка на месечни ведомости за заплати и осигуровки
  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и други документи, свързани с назначаването на служители /работници и освобождаването им от  длъжност
  • Създаването на индивидуална лична база данни за всеки служител
  • Калкулиране на компенсации в случаи на съкращения и пенсиониране
  • Регистрация в Националната здравно – осигурителна каса, Национална Агенция по Приходите и Националния осигурителен институт
  • Изготвяне на граждански договори
  • Осъществяване на връзка със съответните институции и представителство пред тях.